h

образовање

ОБРАЗОВАЊЕ

EIBOARD Education Solution je pametno rešenje u učionici koje u okviru nastavnog plana i programa obuhvata nov i inovativan način nastavnog procesa i predavanja primenom savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija sa ciljem povećanja inovativnosti i saradnje u nastavnom procesu, obezbeđivanja bolje komunikacije između nastavnika i učenika. i da se podigne ukupna efikasnost učenja. To je takođe pametan način predavanja usredsređen na učenike, napravljen da omogući interaktivno učenje.

Help Teachers

• Da obogati planiranje časa i iskustva nastavnika u razredu.

Zainteresovati učenike tako što će učenje učiniti zabavnim.

Poboljšati iskustva učenika u učionici diverzifikacijom aktivnosti učenja.

Poboljšati ishode učenja učenika, kako za predmet, tako i u širem kontekstu.

Omogućiti nastavnicima da integrišu tehnologiju u svoje učionice.

Pomozite studentima

Da bude od koristi za sve tipove učenika

Da lako uči koristeći savremenu tehnologiju

Na aktivno učešće u nastavi

Za interakciju sa nastavnicima koristeći ručne pametne terminale u nastavi

Pregledati nastavni proces nakon časa

Pomozite roditeljima

Da znaju šta su njihova deca naučila na času i da im pomognu na kursevima

Da saznaju više o uslovima učenja njihove dece